Kundevalgmøte 2017

I henhold til vedtektene skal bankens kunder velge representanter til Generalforsamlingen. - Sparebanken Narviks myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til bankens Generalforsamling.