Vi tilbakefører 1.000.000 kr til lag & foreninger i lokalsamfunnet.

- Det er også i år bankens gode resultat som gjør oss i stand til å støtte de lokale lag og foreninger økonomisk, sier markedsansvarlig PH Larsen. Det totale pengebeløpet som tilbakeføres i denne omgangen er 1.000.000 kr.
 For å komme i betraktning må de lag og foreninger som søker økonomisk støtte ha en viss størrelse, samt ha et formål av allmennyttig karakter. Dessuten må disse selvfølgelig ha et kundeforhold til lokalbanken. Idrettslag og lignende kan ikke søke når disse midlene skal fordeles. Søknader fra disse behandles via bankens eksisterende samarbeidsavtaler og vårt sponsorbudsjett.

  • Søknadsfristen er onsdag 28. februar
  • Last ned skjema her
  • Tips til utfylling av skjema: Skjema er i en skrivbar PDF fil. Skriv direkte inn i skjema, lagre det lokalt på din PC/ Mac og send det som vedlegg via epost til post@sn.no
  • Søknadsskjema er også lagt ut ved bankens kontorer i Narvik, Bjerkvik og Kjøpsvik.