Vi har fulgt situasjonen i markedet nøye og ser at det er riktig å ta dette samfunnsansvaret fordi vi ser at dato for når renteendringen trer i kraft er viktig for mange av våre kunder. 

Norges Bank har på kort tid satt ned styringsrenten med 1,25 %. Pengemarkedene hvor vi låner penger er samtidig veldig ustabile og har ikke endret seg like mye. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar. Derfor er det vanskelig å sette priser på boliglån akkurat nå. Dette kan ikke vi i Sparebanken Narvik gjøre noe med, men det vi kan gjøre er å sette ned boliglånsrenten så hurtig vi kan.  

Vi setter da ned renten på alle boliglån med inntil 0,85% med virkning fra 1. april 
Rentereduksjonen på innskudd vil skje som varslet i mai. 

Alle våre kunder vil motta rentebrev med informasjon om hvordan endringene vil påvirke egen situasjon. Vi ber derfor om at de avventer eventuelle spørsmål til de har mottatt dette.