Bærekraft og samfunnsansvar

I Sparebanken Narvik brenner vi for våre lokalsamfunn. Samfunnsansvaret til banken har vært en sentral del for verdiskapning og utvikling i våre markedsområder gjennom 120 år. Bankens aktiviteter skal sørge for balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring, for å sikre at fremtidige generasjoner får de samme mulighetene til å tilfredsstille sine behov som vi har i dag.

Grønne produkter

Spørsmål, kommentarer, eller samarbeid?

Tina
Tina Føre Frantzen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 91879815