Bestilling av veksel

Fyll inn opplysninger i skjema (grå felt), sett antall valører for hver valør, skriv ut skjema, signer bestilling, send bestilling til angitt e-postadresse (oppgitt i skjema). * Henting tirsdag etter kl 14:00: Bestilling sendes banken senest onsdag kl 15:00 uken før. * Henting fredag etter kl 14:00: Bestilling sendes banken senest mandag kl 15:00 samme uke. Skjemaet er i Excel format og oppdatert pr 24.oktober 2018
Bestill nattsafeavtale

Bestill nattsafeavtale

Bestill avtale om nattsafeoppgjør med vår samarbeidspartner NOKAS

Ring telefon 02580 eller les mer her