Reklamasjon ved svindel på Visa bankkort

Dersom ditt Visa kort er blitt misbrukt har du en reklamasjonsrett i henhold til punkt 17 og 18 i din avtale om betalingskort . For å be om reklamasjon må du anmelde forholdet til Politiet samt sende oss følgende dokumentasjon: Signert egenerklæring med oversikt over transaksjoner du reklamerer over samt kopi av politianmeldelse. Dersom kortet er misbrukt med chip og PIN kode må det også legges ved signert egenerklæring med skriftlig redegjørelse rundt tapsforholdet.

Reklamasjon ved tvist Visa bankkort

Er Visakortet ditt blitt dobbelt belastet for et varekjøp, har du ikke mottatt varer bestilt på nett eller har du ikke mottatt penger i minibank i utlandet har du en rett til å reklamere på dette. Dine rettiheter for reklamasjon er gjengitt i avtale om betalingskort (se lenke under)

Reklamasjon Mastercard kredittkort

Oppstår det et tilfelle hvor du mener det er gjort en belastning på ditt Mastercard kredittkort du ikke kjennes ved har du anledning til å reklamere på dette. I tillegg til egenerklæring kreves det også at du legger ved kopi av politianmeldelse.

Avtale om betalingskort

Vilkårene for reklamasjon ved svindel eller tvist på ditt Visa bankkort finner du i avtale om betalingskort, del E av kontoavtalen, og da særskilt punkt 16. (Ansvar for uautorisert bruk) og punkt 17. (Reklamasjon. Tilbakeføring) samt vedlegg til avtalen som omhandler særlige vilkår for nettbetaling med Visa-delen i betalingskortet.