Innhold
Bil paa veien
Generelle spørsmål
Hva kan jeg bli bedt om å sende inn for å bekrefte lønn og gjeld jeg har lagt inn?
Saksbehandler kan be om lønns-dokumentasjon og selvangivelsen. Dette verifiseres ved lønnslipper og/eller arbeidskontrakt.

Kan det sendes inn flere søknader?
Ja, du kan sende inn flere søknader. Men ved innvilget lån vil tilgjengelig kreditt være redusert. Det er like greit å kontakte oss angående endringen.

Hvor lang er svartiden på søknaden?
Vår policy er at du skal få svar på søknaden innen 24 timer, det vil si i løpet av én virkedag. Dette er noe vi jobber hardt for å opprettholde.

Hvor lang er gyldigheten på innvilgede søknader og lånebevis?

Søknader som er innvilget er gyldige i 30 dager. Etter dette slettes søknaden, og du må søke på nytt. Lånebeviset er gyldig i 3 måneder. Det koster ingenting å ha innvilget et lånebevis. Når tidsfristen har utløpt kan man bare legge inn en ny søknad.

Hva er et Grønt billån
Vi tilbyr Grønt billån med gunstigere rente og lavere etableringsgebyr. Vårt grønne billån vil være tilgjengelig for deg som kjøper elbil, etanolbil E85, natur- og biogassbil eller bil med CO2-utslipp opptil og med 100g/km. Sjekk vår billånsportal for å se om bilen kvalifiserer.

Hva er maksimal løpetid jeg kan ha på lånet?
Maksimal løpetid er 10 år. Nedbetalingstid bør være i takt med verdifallet på bilen.
Brukt bil kan ved lånets utløpsdato ikke være eldre enn 12 år. Det vil si under gitte kredittkriterier kan ikke objektet være eldre enn 12 år når lånet skal være nedbetalt. Feks: Er objektet 5 år gammel, kan maksimal løpetid på lånet være 7 år (5+7=12).

Hvordan skal jeg føre opp gjeld når jeg søker med medlånetaker?
Man skal kun sette inn sin andel av den totale gjelden på hver lånetaker. Det vil si at hvis hovedlånetaker og medlånetaker har 4 millioner i total gjeld på husstanden, oppføres 2 millioner i gjeld på hver lånetaker eller ettersom hvordan de fordeler gjelden. Man skal ikke oppføre den totale gjelden på begge to.

Kan jeg låne penger til å kjøpe bil av noen som bor på samme adresse som meg eller av en ektefelle?
Dette kan vi dessverre ikke finansiere. I slike tilfeller er det fare for at salgspanten ikke er gyldig.

Søknadsprosessen
Hvordan vet jeg at søknaden har blitt innvilget?
Ved nettsøknad vil du få svar på E-post og SMS om at lånet har blitt innvilget og videre instrukser på prosess fremover til utbetaling av lån.

Hva gjør jeg hvis jeg vil gjøre en endring på søknaden?
Ring da inn til Eika Kredittbank (Tlf: 06270) for å gi beskjed om endringen. Alternativt kan man legge inn en ny søknad, men det er da greit å gi beskjed til Eika Kredittbank om at dere vil ha den forrige søknaden annullert. Alternativt kan man skrive én Epost til: billaan@eika.no 

Hva er adressen til Eika Kredittbank?
Eika Kredittbank AS
Postboks 2349 Solli
0201 Oslo

Hva gjør jeg når jeg har funnet objektet jeg skal kjøpe, etter å ha fått ett lånebevis?
Du må da sende inn registreringsnummeret på objektet du vil kjøpe enten på telefon eller e-post. 
Eika Kredittbank AS forbeholder seg retten til å godkjenne objekt og pris. Registreringsnummeret på objektet du skal kjøpe må være oppgitt før du kan signere gjeldsbrevet.
Og det er veldig viktig at du signerer gjeldsbrev med salgspant før du overtar objektet.

Hva gjør jeg for å øke sjansen for å få innvilget lån?
To faktorer som kan ha stor innvirkning på beslutningen er egenkapital og nedbetalingstid. En høyere egenkapital og/eller kortere nedbetalingstid vil øke sjansen for å få innvilget din søknad.

Utbetaling av lånet  
Hva blir utbetalt?
 
Lånebeløpet eksklusive etablering og tinglysning.

Kan jeg overta objektet før jeg har signert gjeldsbrevet? 
Nei, det er veldig viktig at gjeldsbrevet er signert før man overtar objektet. Får man bilen før gjeldsbrevet er signert vil lånet ikke bli utbetalt. Dette går på lovverk i henhold til samtidighet.

Er det mulig å overføre lån fra én finansieringsinstitutisjon til én annen? 
Nei det går ikke an å overføre ett lån hvor pant er signert og lån utbetalt. Dette fordi finansiering med pant i bilen kan kun gis på kjøpstidspunktet. Etter det faller samtidigheten bort.

Hvem kan lånet bli utbetalt til? 
Lånet kan kun bli utbetalt direkte til selger av objektet. 

Når overføres lånet til selger av bilen? 
Lånet blir utbetalt til selger når dokumentene er signert og vi har mottatt kjøpekontrakt og midlertidig vognkort. Eika Kredittbank AS kan bekrefte til selger av objektet at lånet vil bli utbetalt med forbehold om at enkelte dokumenter blir sendt inn.

Betjening av lånet
Når er forfallsdato på lånet og kan dette endres hvis ønskelig? 

Forfallsdato er opprinnelig den datoen kontrakten fastsettes, men kan også endres til en annen ønsket dato.

Kan man betjene lånet med Avtalegiro eller Efaktura? 
Man kan sette opp Avtalegiro og E-faktura på lånet i nettbanken.

Hvor mye er avslutningsgebyret på lånet? 
Det er ingen avslutnings-gebyr.

Er det mulig å få overhopp på lånet? 
Det er dessverre ingen mulighet for å få betalings fri måned på lånet.