Flytte konto fra fiktivt kundenummer

Banken er pålagt å kunne identifisere alle kontohavere med fødsles- eller organisasjonsnummer. Kontoeiere som registrert på et fiktivt kundenummer i Sparebanken Narvik har nå mottatt brev med anmodning om å flytte konto fra fiktivt kontonummer til en privatperson (fødselsnummer) eller en organisasjon (organisasjonsnummer). Her kan du laste ned skjema for å flytte konto fra fiktivt kundenummer til et reelt fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Fyll ut skjema og returner dette pr e-post til banken eller lever skjemaet i banken.