Forte Narvik

Et felles mål skaper grunnlag for suksess!

For at en region skal være attraktiv å bo og leve i, må det finnes gode jobber og et bredt tilbud av fritidsaktiviteter.

 

Som lokalbank har vi et stort samfunnsengasjement, og vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til at Narvikregionen skal fortsette å vokse. Derfor tilbakefører vi hvert år deler av overskuddet i banken, til lokalsamfunnet vi er en del av. Vi sponser en rekke idrettslag, og hvert år har vi satt av 1 million som lag og foreninger kan søke på gjennom vår gavetildeling. Vi velger å tro at dette betyr mye for alle de frivillige som står på for å skape gode og trygge aktiviteter for store og små i vår region.  

 

Skal man sikre fortsatt vekst i regionen, trenger vi også et sterkt og konkurransedyktig næringsliv, gjerne med lokalt eierskap.

 

For å bidra til dette etablerte vi i 2011 Forte Narvik. Sparebanken Narvik tilfører Forte Narvik kapital som investeres i lokalt og regionalt næringsliv. Formålet er allmennyttig, samfunnsnyttig. Stiftelsen skal bidra til arbeidsplasser og bolyst ved investering i næringsvirksomhet. På denne måten sikrer vi lokalt eierskap og verdiskaping, sterkere kompetansemiljø, og på sikt en attraktiv Narvikregion.

 

Nå om dagen snakker vi mye om å få VM i alpint til Narvik i 2025. Ingenting ville glede oss mer. Men uansett om det blir VM eller ikke skal Narvikfjellet fornyes til glede for oss som bor i regionen og tilreisende. Opprustingen av Narvikfjellet er et prosjekt Forte Narvik er tungt inne i, og en omfattende og trinnvis utvikling av fjellet har startet. Forhåpentligvis krones dette arbeidet med VM i alpint i 2025.

 

Foruten Narvikfjellet er Polar Park, Visit Narvik, Norut Narvik, Funn og Astafjord Industrier noen av bedriftene som Forte Narvik har investert i.

 

Uten Forte Narvik hadde heller ikke det 4. hjørnet i Narvik sentrum, med en byggepris på 360 millioner kroner, blitt en realitet. Det handler om å være med på å gjøre de store løftene. Det handler om å videreutvikle en by og region med uendelige muligheter. Vi ønsker mer enn noe annet at Narvik og hele regionen skal være så attraktiv som mulig. Først og fremst for oss som bor her, men også for alle andre. Og den jobben er vi godt i gang med.