Innhold

Telefon & e-post

SPAREBANKEN NARVIK:
- en alliansebank i Eika
Telefon: (+47) 76 91 11 00

E-post: post@sn.no

Åpningstider telefon:
Mand - fred: 08:01 - 16:00

EIKA KUNDESENTER
Telefon: 03850
Fra utlandet: +47 915 03850

Åpningstider hverdager: 07:00 - 23:00
Åpningstider i helgene: 09:00 - 23:00

Innvalg 1 - Bank:
1. Sperre kort (døgnåpent)
2. Nettbank og digitale løsninger
3. Andre henvendelser (blant annet kredittkort support)

Innvalg 2 - Forsikring:
Kan foreløpig ikke benyttes.
Se eget telefonnummer under.