Samfunnsengasjement

I Sparebanken Narvik ønsker vi å bidra til å skape et attraktivt lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle. Vi prioriterer formål som kommer barn og unge til gode, og ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter. Finn ut hvordan vi bidrar til lokalsamfunnet gjennom årlige gavetildelinger, sponsoravtaler og folkefinansiering.

Spørsmål om gave- og sponsor midler?