Samfunnsengasjement

I Sparebanken Narvik ønsker vi å bidra til å skape et attraktivt lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle. Vi prioriterer formål som kommer barn og unge til gode, og ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter. Finn ut hvordan vi bidrar til lokalsamfunnet gjennom årlige gavetildelinger, sponsoravtaler og folkefinansiering.

Spør oss om vårt samfunnsengasjement

Tina
Tina Føre Frantzen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 91879815