Vi ønsker at våre kunder skal bo i en så attraktiv by som mulig, og nettopp derfor er vi opptatt av å bidra økonomisk der vi ser at vi kan være til hjelp. Flygelet i Narvik Kulturhus er et eksempel på dette.

Relaterte artikler