1. Mål

Målet med gavetildelingen er at gavene skal bidra til økt engasjement og akivitet i lokalsamfunnene våre. Vi ønsker å være en drivkraft for vekst og utvikling – for deg og ditt lokalsamfunn.

2. Prioriterte formål

Banken ønsker å støtte tiltak som kommer allmenheten til gode. Barn og unge representerer fremtiden og er derfor en viktig del av målgruppen. Det skal satses på bredde framfor enkeltutøvere.

Eksempler er tiltak som skaper gode møteplasser i nærmiljøet og bidrar til at flere barn og unge opplever tilhørlighet. Tiltak som formidler historie, viderefører tradisjoner, og inspirerer ungdom til deltakelse i demokratiet. Vi støtter tiltak som bidrar til idrett for alle, og som øker interessen for kunst og kultur.

3. Tildelingskriterier

  • Søkere må være kunde i banken
  • Midler skal i utgangspunktet ikke gå til offentlige formål
  • Midler skal i utgangspunktet ikke gå til grupper og ikke enkeltindivid
  • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer

4. Disponering av gavemidler

  • Vi støtter prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånd
  • Vi ønsker at støtten skal utløse gode krefter ved å støtte tiltak som skaper aktiviteter, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet
  • Lokale gaver tildeles med bakgrunn i innkomne søknader, men kan også komme som et resultat av proaktivitet fra bankens side

4. Personvern

Data som registreres i forbindelse med gaveutdelingen vil kun benyttes i relasjon til gaveutdelingen. Informasjon vil ikke bli brukt til videre markedsføring. Ved deltakelse i denne gaveutdelingen gis Sparebanken Narvik fri tillatelse til å publisere de enkelte bidragene på nett eller i trykte medier. Dette kan gjøres uten kompensasjon og uten varsel.