Dette er et arrangement som skaper liv og røre i bygda Skøelv. Vi ønsker å bidra til arrangement som skaper aktivitet og bolyst, derfor stiller vi også som frivillige under arrangementet.

For påmelding og mer informasjon trykk her.