Forsikring av tilhenger

Vi forsikrer både semitralle og tilhengerer som blir kjørt av trekkvogn eller lastebil
  • Forsikringen kan utvides til å gjelde avbrudd
  • 20 prosent rabatt dersom eier er den eneste som kjører bilen
  • Velt og utforkjøring dekkes uten bonustap
Kontakt meg om forsikring av tilhenger

Om forsikringen

Du kan selv påvirke prisen

  • Høyere egenandel ved skade gir lavere pris på forsikringen
  • Dersom det kun er eier som kjører bilen gir 20 prosent rabatt
  • Ikke bonustap på tralle eller tilhenger

Meld skade

Hos oss melder du skade på ditt bedriftskjøretøy ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema