Velkommen til Sparebanken Narvik

Vi lanserer folkefinansiering

Nå kan du samle inn penger til ideen, foreningen eller andre gode saker i lokalsamfunnet. Kom i gang med lokalbanken på laget!

Endring rentebetingelser pr 12.november 2018

Sparebanken Narvik har økt rentene på både lån og innskudd. Bakgrunnen for rentehevingen er konkurransesituasjonen og Norges Banks økning av styringsrenten på rentemøtet 20. september 2018. Renten på lån og innskudd er økt med inntil 0,25 prosentpoeng.

Nye rentesatser for eksisterende lån og innskudd gjaldt fra og med 12. november 2018. For nye lån gjaldt de nye rentesatsene fra og med 1.oktober 2018.

Kunder har mottatt mer informasjon om ny rentesats via menyvalget Nettpost i nettbank eller pr brev dersom man ikke har nettbank. 

Gode råd

Rådgivere i Sparebanken Narvik