Innhold

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Nettbank-, mobilbank- og kredittkort support

Eika Kundesenter

Telefon:
03850
Fra utlandet: +47 915 03850
Mand - fred 07.00 - 23.00
Lørd og sønd 09.00 - 23.00

Innvalg 1: Bank
1. Sperre kort (Åpent 24 timer)
2. Nettbank og digitale løsninger
3.
Andre hevendelser (bl.a. kredittkort support)

Innvalg 2 er foreløpig ikke tilgjengelig