Innhold

Har du skaffet deg aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du ha en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Du bør flytte de fondene du har over til en aksjesparekonto innen utgangen av 2017. I en begrenset overgangsperiode kan du flytte du alle aksje- og aksjefondsbeholdninger med urealiserte gevinster over i aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt.

Les mer om aksjesparekonto her

Sparer du nok?

Uansett alder, sparing er verdens beste idé. Snakk med oss om sparing i fond.

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

Barn og penger

Hvordan skal du lære barnet ditt å forstå verdien av penger - i et samfunn uten mynter og sedler?

Åpningstider og adresser