Betalingsforsikring

Du som har et smålån eller lån til bil, motorsykkel eller andre kjøretøy hos oss har mulighet for å kjøpe betalingsforsikring. En betalingsforsikring gjør det tryggere for deg og dine nærmeste. Forsikringen sørger for at lånet fortsatt blir betjent eller nedbetalt ved f.eks. permittering, sykdom og dødsfall.

Hvorfor bør jeg ha en betalingsforsikring?

Vår betalingsforsikring dekker ditt månedlige terminbeløp på ditt lån dersom du skulle blir arbeidsledig/permittert, sykemeldt, innlagt på sykehus eller opplever samlivsbrudd. I tillegg dekker forsikringen utestående restgjeld på ditt lån ved dødsfall. Se fullstendige vilkår.

Hva er prisen på en betalingsforsikring?

Prisen regnes utfra en prosentsats av ditt månedlige terminbeløp. Forsikringen betales dermed på samme faktura som lånet, og du vil med god oversikt kunne se hvor stor andel av fakturabeløpet som utgjør selve betalingsforsikringen. Prisen er 7,9 % av terminbeløpet på ditt smålån eller ditt lån til bil eller andre kjøretøy.

Hvis du f.eks. betaler 2500 kr på lånet så kommer betalingsforsikringen på 198 kr. Det blir totalt 2698 kr/mnd for lån med betalingsforsikring.

Slik kjøper du betalingsforsikring

Forsikringen kan kjøpes i forbindelse med at du tar opp lånet eller gjennom å kontakta oss på e-post eller telefon. Du må samtidig kunne bekrefte at du:

  • Er fast ansatt i minimum 50 % stilling i minimum 6 måneder sammenhengende eller er selvstendig næringsdrivende.
  • Ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og mottar ikke sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning.
  • Ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller varsel om permittering er gitt, eller burde ha grunn til å regne med forestående ufrivillig tap av arbeid.

Melde skade?

Du melder enkelt skade gjennom å klikke på pilen under. Du kommer da til et elektronisk skademeldingsskjema. Saksbehandler er Crawford & Company, og kan kontaktes på telefon 67 55 25 00 eller e-post: company@crawco.no.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene